Депозитарна діяльність

ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виданої згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –НКЦПФР) №437 від 19.04.2016 року.

ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» надає весь комплекс депозитарних послуг, згідно з чинним законодавством, а саме:
- відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах;
- облік та перереєстрація прав на цінні папери;
- зберігання цінних паперів;
- інші депозитарні операції, віднесені законодавством до депозитарної діяльності депозитарної установи.

Положення про депозитарну діяльність ТОВ «УНІБУД ФІНАНС»
Додатки. Форми вхідних та вихідних документів
Тарифи на депозитарні послуги (файл «тариф»)